Nutriční terapie a výživa

Všichni naši lékaři vám ochotně poskytnou konzultaci zdravotního stavu a jeho souvislostí s vašimi stravovacími návyky...

Nutriční terapie a výživa

Často se v našich ordinacích setkáme s klientem, kterému jeho stravovací návyky ovlivnují jeho onemocnění nebo fyzickou a psychickou kondici. Nezřídka se setkáme s tím, že nadváha či podvýživa způsobuje nějaké sekundární onemocnění a naopak. Pro možnost odborně pomoc a skutečně změnit stravovací návyky jsme v Medfimě zvolili spolupráci s týmem Nutričních terapeutek, jenž jsou vystudované magistry, tak jako my lékaři na lekařské fakultě. Toto propojení nám umožnuje výrazně zefektivnit lékařský postup při řešení jeho obtíží správně zvoleným nutričním plánem a cílenou terapii.

Nutričně terapeutická nebo dietologická opatření mohou pomoci pozitivně podpořit stávající farmakologickou léčbu. Tato opatření musí být v každém případě nastavena tak, aby bylo možné začlenit je bez obtíží do každodenního života. V některých případech může být změna stravy natolik účinná, že lékař se rozhodne farmakoterapii u daného pacienta ukončit.

Pokud cítíte hendikep ve stravování a nebo chcete efektivně pracovat s vaši kondicí, chcete změnit životní pohodu či nadváhu, určitě přijďte na konzultaci do naší ordinace Medfima pro radu a doporučení.

Specializovaní lékaři