MUDr. Zoltán Bubeník

Praktický lékař, Letecké lékařství
Specializace:
Praktické lékařství
Pracovnělékařské služby
Jazyková výbava:
Angličtina, Čeština, Slovenština, Maďarština
MUDr. Zoltán Bubeník

Zoltán (Zoli) absolvoval studia na tehdejší Vojenské lékařské akademii a lékařské fakultě UK v Hradci Králové v roce 1990. Do roku 2023 pracoval pro Armádu České republiky.

Po absolvování studia a specializační přípravě v Ústřední vojenské nemocnici Praha a Fakultní nemocnici úspěšně atestoval v oboru:

- všeobecné praktické lékařství v roce 1993

- v oboru letecké lékařství 1997

- v oboru organizace a řízení vojenského zdravotnictví 2003

Jeho kariéra u armády byla dlouhá a úspěšná – naplnil nejen poslání praktického lékaře na letecké základně v Pardubicích a posléze v Hradci Králové, prošel dvěma misemi v Kosovu a Afghánistánu (jako velitel polní nemocnice), poté prošel postupnou kariérou ve štábních a řídících funkcích, až ji završil jako ředitel Sekce vojenského zdravotnictví MO, ale také na pozici náčelníka zdravotnického výboru NATO a hlavního zdravotnického poradce Mezinárodního vojenského výboru. Dosáhl hodnosti brigádní generál.

Při všech těchto aktivitách si průběžně udržoval praxi – sloužil pro Zdravotnickou záchrannou službu Hradec Králové, Emergency ÚVN Praha a jako letecký lékař pro region východních Čech.

K práci praktického lékaře se vrací prakticky tam, kde jí začínal – v okolí Pardubic. A jako Hradečákovi mu to vůbec nevadí! 😊Těší se na péči o pacienty a k naplnění vize MEDFIMY, čili respektu k individuálním potřebám pacientů.

Vzdělání

Praxe