11
.
1
.
2024

Smluvní zdravotní pojišťovny

Naše ordinace mají uzavřené smlouvy o poskytování zdravotních služeb s těmito pojišťovnami:

Všeobecná zdravotní pojišťovna (111, VZP ČR)

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (201, VoZP ČR)

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205, ČPZP)

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207, OZP)

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211, ZPMV ČR)

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209, ZPŠ)....... pouze Ordinace Chrudim

Pojišťovna VZP, a. s. (333, PVZP))....... pouze Ordinace Trnová